Latar Belakang Tokoh


Ungku Maimunah Mohd. Tahir dilahirkan di Johor Bahru, Johor. Beliau mendapat pendidikan di Sekolah Melayu Kampung Baru, Sultan Ibrahim Girls’ School dan English College (kini dikenali sebagai Maktab Sultan Abu Bakar), Johor Bahru. Beliau kemudian melanjutkan pelajaran ke Universiti Malaya untuk Ijazah Sarjana Muda, University of Leeds, United Kingdom untuk Ijazah Sarjana dan The Australian National University (ANU), Canberra pada 1985 untuk Ijazah Doktor Falsafah.

Kerjaya Ungku Maimunah bermula pada 1976 sebagai pensyarah di Institut Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu (IBKKM), Universiti Kebangsaan Malaysia. Kemudian, beliau dinaikkan pangkat sebagai Profesor Madya pada 1987 dan sebagai Profesor dalam bidang Sastera pada tahun 2000. Dalam bidang pentadbiran pula, Ungku Maimunah memegang jawatan sebagai Timbalan Dekan di Fakulti Sains Kemasyarakatan dan Kemanusiaan dari 1997 hingga 1999.

Ungku Maimunah pernah menjadi Pensyarah Tamu di Universitas Gadjah Mada, Indonesia, Pensyarah Undangan di Institut Nordic, Denmark dan beberapa kali menjadi Felo Penyelidik diInstitute of Southeast Asian Studies (ISEAS), Singapura. Beliau adalah sarjana Malaysia yang pertama diundang sebagai pensyarah di South East Asian Studies Summer Institute (SEASSI), University of Oregon, Eugene, Amerika Syarikat pada 1988. Beliau juga adalah wanita pertama yang menyertai jawatankuasa GAPENA, dan jawatankuasa Anugerah Sastera Negara. Pada tahun 2005, beliau telah dilantik sebagai Penyandang Kerusi Pengajian Melayu di Victoria University of Wellington, New Zealand.


Kini beliau bertugas sebagai Felo Penyelidik Utama di Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA). Beliau adalah pengasas projek DAMAI (Dunia Melayu dan Islam) yang berpangkalan di ATMA dan dilantik sebagai pengerusi. Pengkhususan beliau ialah Kritikan Sastera, Teori Sastera, Sastera Bandingan, Kajian Gender dan Bikinan Ilmu serta Proses Bikinan Ilmu. Kini, antara projek yang beliau laksanakan ialah memantapkan anjakan baru dalam kritikan sastera Melayu berdasarkan gagasan Persuratan Baru.