Karya dan Sumbangan

Dinamika Pemikiran Sastera Melayu (2009)
Untuk kesekian lamanya takrif "kemodenan" sastera kita disandarkan kepada realisme, iaitu hasil kerangka, skema nilai dan pengkategorian Barat. Bersama-sama bentuk novel, gandingan realisme-cereka ini seterusnya mendominasi landskap dunia sastera Melayu Malaysia. Wajarkah warisan asing ini, yang mengutamakan cerita dan penghebatan cerita, terus membentuk dan mewarnai karya kreatif dan tulisan kritikan kita? Atau, beranikah kita membebaskan diri daripada warisan tersebut, dengan mempertikaikannya, menginterogasinya, dan seterusnya mengungkapkan pemikiran atas terma kita sendiri, yang mengutamakan ilmu yang benar? Buku ini mengupas persoalan penting ini untuk menawarkan jawapannya.

Gagasan Persuratan Baru : Pengenalan dan Penerapan (2008)
Buku ini mengemukakan gagasan Persuratan Baru sebagai satu alternatif berbeza dalam kritikan sastera dan penulisan karya kerana kedua-duanya berpaksikan konsep ilmu yang benar, dengan menjadikan konsep taklif sebagai tunjang kritikan dan penulisan kreatif. Bahagian I berupa penerapan Persuratan Baru dalam menganalisis dan menilai beberapa buah novel terpilih, dengan memberi tumpuan kepada konsep ruang naratif dan penggunaannya serta penerapan wacana dalam karya kreatif. Keupayaan menerapkan wacana dalam pembinaan karya, diiringi penggunaan unsur cerita yang terkawal, akan menentukan kualiti karya sebagai sebuah hasil seni yang indah dan bermakna.

Kritikan Sastera Melayu : Antara Cerita dengan Ilmu (2007)

Dua tradisi besar yang memainkan peranan penting dalam aktiviti penulisan di rantau ini ialah Islam dan Barat. Sementara tradisi persuratan Melayu-Islam dengan jelas menjadikan ‘ilmu’ sebagai tunggak pekerjaan kalam, unsur ‘ilmu’ atau didaktisme’ tidak pula diperuntukkan kedudukan yang sama dalam tradisi Barat, dan konsep ‘ilmu’ itu sendiri diberi tafsiran yang tertentu menurut cita rasa semusim. Dengan menekankan ilmu berbanding cerita sebagai asas pekerjaan kalam, Persuratan Baru mendefinisikan semula peranan tulisan kreatif dan kritikan supaya berhadapan dengan masyarakat pembaca, tidak lagi sebagai khayalan semata, tetapi sebagai sumber ilmu yang sah dan berwibawa serta dapat dimanfaat secara yakin. Sesuai dengan hasrat untuk membina masyarakat yang berilmu dan bertamadun, perbincangan dalam buku ini dapat menggalakkan renungan semula yang serius dan kritis terhadap karya kreatif dan kritikan sastera dewasa ini, dan ilmu sebagai tunggak pekerjaan kalam dimahkotakan semula dalam dunia penulisan Melayu.

Readings in Modern Malay Literature (2003)

Dalam membahas masalah penulisan dalam Bahasa Inggeris untuk Kesusasteraan Melayu moden, buku ini memberikan pemahaman umum terhadap Kesusasteraan Melayu moden secara keseluruhan dan menawarkan secara mendalam diskusi terhadap isu-isu penting dalam perkembangannya. Artikel-artikel disusun untuk mencerminkan aliran kronologi untuk memudahkan pemahaman subjek. Artikel pertama menawarkan soal selidik Kesusasteraan Melayu Moden, dengan penekanan khusus kepada pertumbuhan dan perkembangannya. Ini termasuk karya-karya dan penulis yang mengangkat sastera, serta pelbagai institusi yang berkaitan dengan konvensyen sastera. Rencana berikut, memberi tumpuan kepada isu-isu dan topik yang berkaitan dengan tanggapan sastera terhadap cabaran zaman. Secara keseluruhan buku ini menyajikan bahan yang kaya dengan tradisi Kesusasteraan Melayu Moden secara umum.