Anugerah dan Pengiktirafan

1. Hadiah Sastera Perdana Malaysia. 2004-2005, Kategori Esei/Kritikan/Kajian Sastera. (Dihadiahkan pada tahun 2008. Pengumumannya dalam Berita Minggu, Ahad, 27 Julai 2008). Anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka.

2. Hadiah Karya Kencana. 2003, Kategori Sastera. Anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka.

3. Hadiah Karya Kencana. 2000, Kategori Sastera. Anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka.

4. Hadiah Sastera Darul Takzim. 1999, Kategori Esei dan Tulisan Kritikan. Anjuran Kerajaan Negeri Johor Darul Takzim.

5. Hadiah Sastera Darul Takzim. 1996, Kategori Esei dan Tulisan Kritikan. Anjuran Kerajaan Negeri Johor Darul Takzim.

6. Hadiah Perkhidmatan Terpuji. 1994, Universiti Kebangsaan Malaysia.